Εκπαίδευση

Εκπαίδευση


Το Εργαστήριο Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας “Ο Χαρτουλάριος” παρέχει σεμινάρια & εργαστήρια (workshops) περαιτέρω ειδίκευσης (continuing professional developement) ειδικευμένων Δικαστικών Γραφολόγων, αλλά και σεμινάρια ενημέρωσης και εκπαίδευσης συγγενών τομέων όπως δικηγόροι και ελεγκτές (auditors).

Τα σεμινάρια & τα εργαστήρια παραδίδονται σε πολλαπλές ημερομηνίες ανά το έτος, οι οποίες ανακοινώνονται σταδιακά, με μικρό αριθμό συμμετοχής ανά παράδοση.

Για καλύτερη εξυπηρέτηση κατασκευάσαμε και δημοσιεύσαμε ακαινούργια σελίδα αφιερωμένη αποκλειστικά στα σεμινάρια, τις διαλέξεις και τα εργαστήρια που παραδίδονται από το εργαστήριό μας.

Η καινούργια σελίδα βρίσκεται εδώ: http://chartophylax.weebly.com/store/c1/Featured_Products.html

Σχετικά με το πως εκπαιδεύεται κάποιος στη Δικαστική Γραφολογία, δείτε εδώ.

 • Παλαιότερα προγράμματα που παραδίδονται κατά παραγγελία:

Παραδόσεις για Ειδικευμένους Δικαστικούς Γραφολόγους

Τα σεμινάρια Refresher Course R1-R5 παραδίδονται κατά παραγγελία με συμμετοχή έως 5 άτομα. Εάν ενδιαφέρεστε για κάποιο από τα σεμινάρια στείλτε σχετικό email εδώ: education@chartoularios.gr

 • Refresher Course «Η χρήση του στερεοσκοπικού μικροσκοπίου στη Δικαστική Εξέταση Εγγράφων»: Το σεμινάριο αυτό περιλαμβάνει σύνοψη των αρχών που διέπουν την εξέταση εγγράφων με χρήση στεροσκοπικού μικροσκοπίου, πρακτική άσκηση στη χρήση αυτού, παραδείγματα υποθέσεων, συζήτηση διερευνητικών ζητημάτων, διερεύνηση προέλευσης χάραξης ή εκτύπωσης, και χρήση των ευρημάτων της ως άνω εξέτασης στη συγγραφή μιας γραφολογικής γνωμοδότησης. Διάρκεια 4 ώρες. [Κωδικός R1].
 • Refresher Course «Η χρήση της Ηλεκτροστατικής Συσκευής Ανίχνευσης (ESDA) στη Δικαστική Εξέταση Εγγράφων»: Το σεμινάριο αυτό περιλαμβάνει σύνοψη των αρχών που διέπουν την εξέταση εγγράφων και ιχνών λανθάνουσας γραφής με χρήση Ηλεκτροστατικής Συσκευής Ανίχνευσης, πρακτική άσκηση στη χρήση δύο διαφορετικών συσκευών (VacumBox & ESDA), παραδείγματα υποθέσεων, συζήτηση διερευνητικών ζητημάτων και χρήση των ευρημάτων της ως άνω εξέτασης στη συγγραφή μιας γραφολογικής γνωμοδότησης. Διάρκεια 4 ώρες. [Κωδικός R2].
 • Refresher Course «Η χρήση της Συσκευής Οπτικής Φασματοσκοπικής Σύγκρισης (VideoSpectral Comparator VSC) στη Δικαστική Εξέταση Εγγράφων»: Το σεμινάριο αυτό περιλαμβάνει σύνοψη των αρχών που διέπουν την φασματοσκοπική εξέταση εγγράφων, τα ζητήματα διαφοροποίησης μελάνης, διερεύνηση μέτρων ασφάλειας αξιογράφων, παραδείγματα υποθέσεων, συζήτηση διερευνητικών ζητημάτων και χρήση των ευρημάτων της ως άνω εξέτασης στη συγγραφή μιας γραφολογικής γνωμοδότησης. Διάρκεια 4 ώρες. [Κωδικός R3].
 • Refresher Course «Η εφαρμογή της Φασματοσκοπίας Σκέδασης Raman στη Δικαστική Εξέταση Εγγράφων»: Το σεμινάριο αυτό περιλαμβάνει σύνοψη των αρχών που διέπουν την Φασματοσκοπία Σκέδασης Raman, τη καταγραφή φασματικής συμπεριφοράς μελανιών, την εφαρμογή της μεθοδολογίας Surface Enhanced Resonance Raman Spectroscopy (S.E.R.R.S.), πρακτική άσκηση στην εξέταση και εφαρμογή της ως άνω μεθοδολογίας, παραδείγματα υποθέσεων, συζήτηση διερευνητικών ζητημάτων και χρήση των ευρημάτων της ως άνω εξέτασης στη συγγραφή μιας γραφολογικής γνωμοδότησης. Διάρκεια 4 ώρες. [Κωδικός R4].
 • Refresher Course «Αρχές στατιστικής και εφαρμογή στη Δικαστική Εξέταση Εγγράφων»: Το σεμινάριο αυτό περιλαμβάνει σύνοψη των αρχών που διέπουν την στατιστική στις εγκληματολογικές επιστήμες, ζητήματα ερμηνείας, λεκτική διατύπωση συμπερασμάτων και εφαρμογή της θεωρίας στη συγγραφή μιας γραφολογικής γνωμοδότησης. Διάρκεια 4 ώρες. [Κωδικός R5].

Όλες οι ενότητες R1-R5 πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας “Ο Χαρτουλάριος” Ι.Κ.Ε.

 • Στατιστική: Εισαγωγή και εφαρμογή στις εγκληματολογικές επιστήμες και στη Δικαστική Γραφολογία [Κωδικός Α1].
 • Στατιστική ΙΙ: Bayesian reasoning & εφαρμογή του Γερμανικού συστήματος συμπερασμάτων (κατά  Köller, Nissen, Reiβ & Sadorf) στη Δικαστική Γραφολογία με παραδείγματα [Κωδικός Α2].
 • Εργαστηριακές Εξετάσεις στη Δικαστική Γραφολογία: Εισαγωγή, τι δυνατότητες υπάρχουν & τι υπαγορεύουν τα διεθνή πρότυπα (ENFSI/ENFHEX & SWGDOC)[Κωδικός Α3].
 • Refresher Course: Electrostatic Detection Apparatus (E.S.D.A.) [Κωδικός Α4].
 • Refresher Course: Video Spectral Comparison Technics/ Indrared magnification [Κωδικός Α5].
 • Application of Raman Spectroscopy in Questioned Document Examination I: Introduction & Basic application – this course is delivered in English [Κωδικός Α6].
 • Application of Raman Spectroscopy in Questioned Document Examination II: Advanced applications & problems – this course is delivered in English [Κωδικός Α7].
 • Εκτυπώσεις: εργαστήριο μελέτης, ταυτοποίησης και κατηγοριοποίησης διαφορετικών ειδών εκτυπώσεων [Κωδικός Α8].

Παραδόσεις για Δικηγόρους

 • Η Δικαστική Γραφολογία/ Δικαστική Εξέταση Εγγράφων ως εργαλείο του νομικού: Εισαγωγή στη μεθοδολογία της Δικαστικής Γραφολογίας, εφαρμογές & περιορισμοί [Κωδικός Β1].
 • Διατύπωση αποτελεσμάτων: προσεγγίσεις του προβλήματος της διατύπωσης, συχνά λάθη & παρερμηνείες [Κωδικός Β2].
 • Νομολογιακές προσεγγίσεις: Ο ρόλος του [Κωδικός Β3].
 • Ηλεκτρονική Υπογραφή: Γραφολογική & Νομολογιακή προσέγγιση [Κωδικός Β4].

Παραδόσεις για Ελεγκτές – Προσωπικό που έρχετε σε επαφή με Δικαστικούς Γραφολόγους

 • Εκπαίδευση στη μεθοδολογία της Δικαστικής Γραφολογίας: Στρατηγικές προσεγγίσεις για την αρχική διάγνωση πλαστογραφιών [Κωδικός Γ1]

ΠΑΚΕΤΟ Εκπαίδευσης ΕΣΥΠ01-03

Τα σεμινάρια ΕΣΥΠ01-03 παραδίδονται κατά παραγγελία. Εάν ενδιαφέρεστε για κάποιο από τα σεμινάρια στείλτε σχετικό email εδώ: education@chartoularios.gr

Ενότητα 1:  Πρώτη γραμμή άμυνας κατά της πλαστότητας: Βασικές αρχές της Δικαστικής Γραφολογίας (Δικαστικής Εξέτασης Εγγράφων) και πως μπορεί να εφαρμοστεί ένας προκαταρκτικός έλεγχος.

Το σεμινάριο αυτό διαρκεί τρεις (3) ώρες,  και απευθύνεται σε μη ειδικούς οι οποίοι όμως έρχονται σε καθημερινή επαφή με έγγραφα και συνεπώς χρειάζεται να είναι σε θέση να διακρίνουν πιθανές περιπτώσεις πλαστογραφίας. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ατόμων που μπορούν να παρακολουθήσουν [Κωδικός Σεμιναρίου ΕΣΥΠ01].

Ενότητα 2: Βασικές Αρχές Δικαστικής Εξέτασης Εγγράφων & Πρακτικά Παραδείγματα Ι. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 6 άτομα – χρονική διάρκεια 3 ώρες [Κωδικός Σεμιναρίου ΕΣΥΠ02].

Ενότητα 3: Βασικές Αρχές Δικαστικής Εξέτασης Εγγράφων & Πρακτικά Παραδείγματα Ι.  Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 6 άτομα – χρονική διάρκεια 4 ώρες [Κωδικός Σεμιναρίου ΕΣΥΠ02].

Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP