Σύνδεσμοι


Πανεπιστήμιο Staffordshire (UK)

Πανεπιστήμιο Staffordshire (UK)


Επιστημονική επιτροπή για τη Δικαστική Γραφολογία SWGDOC (U.S.A.)

Επιστημονική επιτροπή για τη Δικαστική Γραφολογία SWGDOC (U.S.A.)


Εγκληματολογική Κτηνιατρική – David Bailey (U.K.-IR-AUS)

Εγκληματολογική Κτηνιατρική – David Bailey (U.K.-IR-AUS)


Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (PL)

Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (PL)


Αμερικάνικη Εταιρία Δικαστικών Γραφολόγων A.S.Q.D.E. (U.S.A.)

Αμερικάνικη Εταιρία Δικαστικών Γραφολόγων A.S.Q.D.E. (U.S.A.)


Εταιρία Δικαστικών Γραφολόγων G.F.S. (DE)

Εταιρία Δικαστικών Γραφολόγων G.F.S. (DE)


Εταιρία Εγκληματολογικών Επιστημών FSSoc (UK)

Εταιρία Εγκληματολογικών Επιστημών FSSoc (UK)


Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης (HACFE)

Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης (HACFE)


General Practitioner Certificate in Forensics and Law – GPCert(F&L)

General Practitioner Certificate in Forensics and Law – GPCert(F&L)


Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εγκληματολογικών Ινστιτούτων

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εγκληματολογικών Ινστιτούτων


Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP