Εργαστήριο Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας


Καλώς ήλθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας “Ο ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΙΟΣ”. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για την Επιστήμη της Δικαστικής Γραφολογίας / Δικαστικής Εξέτασης Εγγράφων (Forensic Handwriting & Document Examination), για τις υπηρεσίες που παρέχει ο Χαρτουλάριος με τα συνεργαζόμενα μέλη / εργαστήρια, καθώς επίσης μπορείτε να ενημερώνεστε για εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από τον Χαρτουλάριο.


  • Το Ινστιτούτο Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας "Ο Χαρτουλάριος" παρέχει υπηρεσίες Δικαστικής Γραφολογίας, ήτοι εξέταση γνησιότητας γραφής, υπογραφής & εγγράφων, διερεύνηση αλλοιώσεων κλπ., υποστηριζόμενες από ένα πλήρως εξοπλισμένο σύγχρονο εργαστήριο, και εφαρμόζοντας την επιστημονική αρχή των τεσσάρων-ματιών (four eye principle) & της διπλής αξιολόγησης (peer review system) για κάθε υπόθεση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

  • Κάθε υπόθεση που χειρίζεται ο Χαρτουλάριος ανατίθεται ταυτόχρονα σε δύο ειδικευμένους Δικαστικούς Γραφολόγους, οι οποίοι δρουν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Στη συνέχεια με την ολοκλήρωση της έρευνας από τους δύο εξεταστές διαμορφώνεται ένα ενιαίο συμπέρασμα και συντάσσεται η Έκθεση Γνωμοδότησης Δικαστικής Γραφολογίας με συνυπογραφή και των δύο εξεταστών. Η εμπλοκή του δεύτερου εξεταστή δεν επιφέρει επιπλέον επιβάρυνση αλλά απευθύνεται στην απαραίτητη διαχείριση ποιότητας (Quality Management) που επιβάλλεται πλέον σε διεθνές επίπεδο σε εργαστήρια εγκληματολογικών υπηρεσιών.

  • Ο Χαρτουλάριος στελεχώνεται από πέντε (5) Ειδικευμένους Δικαστικούς Γραφολόγους εξεταστές γραφής και εγγράφων, και κάθε υπόθεση διεκπεραιώνεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ENFSI - ENFHEX, SWGDOC) με πλήρη εφαρμογή εργαστηριακών ελέγχων όπου αυτό είναι εφικτό.

  • Το Ινστιτούτο Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας "Ο Χαρτουλάριος" έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Εγκληματολογικών Ινστιτούτων (ENFSI) ως Associate Member. Το Δίκτυο Εγκληματολογικών Ινστιτούτων (ENFSI) (enfsi.eu) αποτελεί έναν ευρωπαϊκό οργανισμό Εγκληματολογικών Επιστημών, διεθνώς αναγνωρισμένο, στον οποίο συμμετέχουν όλες οι αστυνομίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών). To 2009 η κομισιόν (European Commission) αναγνώρισε το Δίκτυο Εγκληματολογικών Ινστιτούτων (ENFSI) και αποφάσισε να αποτελεί την μοναδική φωνή εκπροσώπησης της κοινότητας εγκληματολογικών επιστημών στην Ευρώπη (http://www.enfsi.eu/about-enfsi/history http://www.enfsi.eu/projects/monopoly-programmes-mp/mp2009).


petSmmK7KmA3WL84q9vx1r3iOGxKMM3sdpMG3e5yslA Εταιρική Ταυτότητα Ινστιτούτου Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας "Ο Χαρτουλάριος" Ι.Κ.Ε.
Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP