Εργαστήριο

Εργαστήριο


Ο Χαρτουλάριος διαθέτει πραγματικά πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο εφάμιλλο με τα κρατικά εργαστήρια του εξωτερικού και της ημεδαπής, με τελευταίας τεχνολογίας εργαστηριακό εξοπλισμό και εξειδικευμένα μηχανήματα για την εξέταση γραφής και εγγράφων.
Ο Χαρτουλάριος είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εγκληματολογικών Ιδρυμάτων (ENFSI – ENFHEX Associate Member).


Εργαστήριο

Στα πλαίσια της εξέτασης γραφής, υπογραφής και εγγράφων, είναι απαραίτητη η χρήση Συσκευών Οπτικής Φασματοσκοπικής Σύγκρισης (Video Spectral Comparators). Οι Συσκευές αυτές διερευνούν και καταγράφουν το εξεταζόμενο έγγραφο σε ελεγχόμενες συνθήκες φωτισμού, πετυχαίνοντας συνθήκες υπέρυθρου φάσματος αλλά και υπέρυθρου φθορισμού (με ελεγχόμενη προσπίπτουσα ακτινοβολία και ελεγχόμενη καταγραφόμενη ακτινοβολία).

LeatherVSCsm

Το ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνεται μια μικρή μόνο περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (ορατό φάσμα). Ωστόσο όλες οι ουσίες (και συνεπώς και τα μελάνια) ακτινοβολούν και επιδεικνύουν φασματοσκοπική συμπεριφορά και έξω από το ορατό φάσμα. Συνέπεια αυτού είναι δύο μελάνια τα οποία στο ορατό (και αντιληπτό από το ανθρώπινο μάτι) φάσμα να συμπεριφέρονται φασματοσκοπικά το ίδιο, χωρίς να μπορούν να διαχωριστούν, αλλά στο υπέρυθρο φάσμα να συμπεριφέρονται διαφορετικά, επιτυγχάνοντας πλήρη και καταφατικό διαχωρισμό. Το γεγονός αυτό εφαρμόζεται στα πλαίσια της Δικαστικής Γραφολογίας/ Δικαστικής Εξέτασης Εγγράφων σε περιπτώσεις παραχάραξης ή/και αλλοίωσης εγγράφων. π.χ. Ένας πλαστογράφος χρησιμοποιεί ένα στιλογράφο για να αλλοιώσει ένα ποσό σε μια επιταγή, και να το μετατρέψει από 1.000 σε 21.000 ευρώ. Επιλέγει ένα στιλογράφου του οποίου το μελάνι στο ορατό φάσμα συμπεριφέρεται όσο το δυνατόν πιο όμοια με το μελάνι που χρησιμοποιήθηκε κατά τη χάραξη του αρχικού ποσού 1.000. Ωστόσο, κατά την εξέταση με τη Συσκευή Οπτικής Φασματοσκοπικής Σύγκρισης (VSC) το μελάνι του πλαστογράφου διαφοροποιείται σε συνθήκες υπέρυθρου φθορισμού. Ευελπίδων - VSC40HD Περαιτέρω, μέσω τέτοιων φασματοσκοπικών εξετάσεων, εκτός από την κατοχύρωση της χρήσης δεύτερου γραφικού μέσου (και συνεπώς αλλοίωσης του εγγράφου) μπορεί να διερευνηθεί το περιεχόμενο της αρχικής χάραξης. Τέλος, σε μερικές περιπτώσεις απόσβεσης/ απόκρυψης χάραξης, μέσω της Συσκευής Οπτικής Φασματοσκοπικής Σύγκρισης (VSC) μπορεί να αποκαλυφθεί το αρχικό κείμενο. Το Ινστιτούτο Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας "Ο Χαρτουλάριος" διαθέτει τη σταθερή συσκευή  VSC 2000/HR αλλά και τη φορητή Συσκευή Οπτικής Φασματοσκοπικής Σύγκρισης VSC40/HD, και είναι σε θέση να πραγματοποιεί τις κατάλληλες φασματοσκοπικές εξετάσεις και εκτός εργαστηρίου όταν αυτό είναι απαραίτητο (π.χ. διαθήκες, συμβόλαια κλπ.).

IMG_0446

 

Το  VSC40/HD διαθέτει:
  • 12 ερυθρά και υπέρυθρα φίλτρα με μήκος κύματος κατωφλίου στα 570, 590, 610, 630, 645, 665, 695, 715, 735, 780, 850 και 1000nm, και ένα ευρέως φάσματος φίλτρο στο οπτικό φάσμα 400 - 740nm.
  • Oπτικές, υπέρυθρες και υπεριώδεις πηγές φωτός τόσο προσπίπτουσες όσο και διερχόμενες (αποκαλύπτοντας υδατογραφήματα και άλλα «κρυφά» μέτρα ασφάλειας).
  • Ελεγχόμενης προσπίπτουσα ακτινοβολία, με ρυθμιζόμενα μήκη κύματος προσπίπτουσας ακτινοβολίας με εύρος 400-680nm, 400-480nm, 400-540nm, 400-540nm, 450-580nm, 495-640nm, 520-640nm, 560-680nm, 620-740nm και 650-740nm.
  • Πηγές υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) με μήκη κύματος 254nm, 313nm και 365nm.
  •  Πηγή φωτός κατακόρυφου (συνευθειακού) άξονα - για έλεγχο ολογραμμάτων κλπ.
  •  Ισχυρή πηγή φωτός για μελέτη μελανιών με συμπεριφορά Anti-Stokes (εύρος μήκος κύματος 740-1100nm).
  •  Μετακινούμενη πηγή φωτός (με μεγάλο εύρος γωνιών) για αποκάλυψη μέτρων ασφάλειας ολογραμμάτων (DOVDs, OVDs, OVIs, holograms & Kinegrams).
  •  Πλάγιες πηγές φωτός.
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά παρέχουν μια πλήρη εργαστηριακή εξέταση του υπό έλεγχο εγγράφου.   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

f2ff5

Παράδειγμα διαφοροποίησης μελάνης.

f2fiw

Παράδειγμα αποκάλυψης αποσβέσεων.

Εργαστήριο

Ένα βήμα πέρα από την εξέταση μελανιών σε υπέρυθρο φάσμα βρίσκεται η εξέταση με φασματομετρητή Raman. Τα φάσματα σκέδασης Raman παρέχουν επιπλέον πληροφορίες για τη χημική δομή του μελανιού ή του χαρτιού που εξετάζεται και συμπληρώνοντας τις φασματοσκοπικές εξετάσεις στο υπέρυθρο φάσμα, παρέχει πληρέστερη εξέταση ομοιογένειας/ διαφοροποίησης μελανιών. Στα πλαίσια του ελέγχου μελάνης χάραξης και εκτύπωσης ο Χαρτουλάριςο διαθέτει έναν σύγχρονο Φασματομετριτή Raman, FORAM 685-2 της εταιρίας Foster+Freeman.

Εργαστήριο

Η Ηλεκτροστατική Συσκευή Ανίχνευσης (Electrostatic Detection Aparatus - Electrostatic Detection Device) είναι ένα όργανο μη καταστρεπτικής εξέτασης εγγράφων το οποίο επαναφέρει και αναπαρηστά σε διαφάνειες τα ίχνη λανθάνουσας γραφής επί του εξεταζόμενου εγγράφου. Όταν χαράσσεται γραφή σε ένα έγγραφο, η πίεση της άκρης της γραφίδας που χρησιμοποιείται παραμορφώνει όχι μόνο την επιφάνεια του εγγράφου αλλά και την επιφάνεια των χαρτιών κάτω από αυτό στο οποίο χαράσσεται η γραφή. Αυτές οι παραμορφώσεις (ενίοτε ορατές με γυμνό μάτι κάτω από συνθήκες πλάγιου φωτισμού) ονομάζονται λανθάνουσα γραφή. Η Ηλεκτροστατική Συσκευή Ανίχνευσης μπορεί να ανασύρει και να απεικονίσει λανθάνουσα γραφή (είτε είναι ορατή στο γυμνό μάτι είτε είναι αόρατη) σε βάθος 4 έως 5 σελίδες κάτω από αυτή που εξετάζεται. Η εξέταση αυτή είναι πολύ χρήσιμη σε περιπτώσεις αλλοιώσεων εγγράφων και ανώνυμων επιστολών. Ο Χαρτουλάριος είναι εξοπλισμένος με δύο Ηλεκτροστατικές Συσκευές ανίχνευσης και μπορεί να διεξάγει αυτές τις εξετάσεις και εκτός εργαστηρίου, και στην επαρχία.

Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP