Υπηρεσίες Βιομετρικών Υπογραφών

Υπηρεσίες Βιομετρικών Υπογραφών


Υπηρεσίες Βιομετρικών Υπογραφών

Το Ινστιτούτο Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες αναφορικά με τη διερεύνηση, την υλοποίηση και την εκτίμηση καταλληλότητας λύσεων Ψηφιακά Καταγραφόμενων Υπογραφών (Βιομετρικών Υπογραφών / Ηλεκτρονικών Υπογραφών).

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι εξοικειωμένο τόσο με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται διεθνώς όσο και με την εφαρμογή και υλοποίηση των εκάστοτε λύσεων.

Υπηρεσίες που παρέχονται:

  1. Βαθμονόμηση λύσεων (software/hardware).
  2. Επιστημονικές μελέτες καταλληλότητας λύσεων (από πλευράς Δικαστικής Γραφολογίας).
  3. Σύνταξη εσωτερικών διαδικασιών/κανονισμών χρήσης Ψηφιακά Καταγραφόμενων Υπογραφών (Βιομετρικών Υπογραφών / Ηλεκτρονικών Υπογραφών) – S.O.P. creation.
  4. Εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση και διαχείριση λύσεων Ψηφιακά Καταγραφόμενων Υπογραφών (Βιομετρικών Υπογραφών / Ηλεκτρονικών Υπογραφών).

Επισκεφτείτε τη σελίδα μας με περεταίρω υλικό για τις ΨΗΚΥ.

Εάν ενδιαφέρεστε παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο corp@chartoularios.gr

Προηγούμενες Συνεργασίες

Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP