Ινστιτούτο Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας

Χαρτουλάριος

Το Ινστιτούτο Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας Χαρτουλάριος σκοπεύει στην συμβολή &  ανάπτυξη της Επιστήμης της Δικαστικής Γραφολογίας. Για αυτό το σκοπό, το Ινστιτούτο συνεργάζεται  με επιστημονικά (Staffordshire University, Canada Border Services Agency, Naif Arab University for Security Sciences κλπ.) διενεργόντας  επιστημονικές έρευνες, δημοσιεύοντας μελέτες και παραδίδοντας εκπαιδευτικά προγράμματα.

Σεμινάρια Φυσικής Παρουσίας

Αυτή τη στιγμή τα ακόλουθα προγράμματα είναι διαθέσιμα για παράδοση ανάλογα με τους περιορισμούς COVID-19:

  1. Μονοήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 8 ωρών για ελεγκτές / δικηγόρους – Εισαγωγή στη Δικαστική Γραφολογία και στη Δικαστική Εξέταση Εγγράφων.
  2. Τριήμερο εκπαιδεθτικό σεμινάριο για ειδικευμένους Δικαστικούς Γραφολόγους στην εξέταση και ανάλυση Ψηφιακά Καταγεγραμμένων Υπογραφών [ΨΗΚΥ – Digitally Captured Signature (DCS – Biometric Signature] .
  3. Μονοήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στην εξέταση εκτυπώσεων έγχρωμων εκτυπωτών Laser και στην ανάλυση Machine Identification Code (MIC) .

Για όποια διευκρίνηση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο corp@chartoularios.gr.

Διαδικτυακά Σεμινάρια (Webinars)

Ερευνητικά Προγράμματα & Συνεργασίες:

Επιλογή Δημοσιεύσεων:

Ν. Καλαντζής/A. Platt, Ψηφιακά καταγεγραμμένες υπογραφές (Βιομετρικές υπογραφές) και Δικαστική Γραφολογία. Μια σύντομη εισαγωγή, Ποινική Δικαιοσύνη, ΠοινΔικ 12/2007. Year 23rd, pp 1006-1012 http://www.nbonline.gr/journals/6/volumes/1243/issues/1784/lemmas/4918896

Heckeroth J,Kupferschmid E,DziedzicT,Kalantzis N,Cakovska BG, Fernandes C, Branco MJ, Spjuth KA, Kerkhoff A, Vaccarone P, Zimmer J, Schmidt P, Features of Digitally Captured Signatures vs. Pen and Paper Signatures: Similar or Completely Different?, Forensic Science International (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.11058

Geistová Čakovská B, Kalantzis N, Dziedzic T, et al. Recommendations for capturing signatures digitally to optimize their suitability for forensic handwriting examination. J Forensic Sci. 2020;00:1–5. https://doiorg/10.1111/1556-4029.14627 

Kalantzis N.: Working with Non-Original documents, Mannheimer Hefte Fur Schriftvergleichung, 3+4/18 (June 2020)

Kalantzis N., Gidogiannos L.-D.: Assisted vs. Guided Handwriting: a current approach to an old problem, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 44, 2017, Pages 121-134 https://wuwr.pl/nkp/article/view/8177/7810

Kalantzis N.: “Substrate interference in the forensic examination of inks on bank cheques via Raman spectroscopy and S.E.R.R.S.”, “Festschrift für Horst Howorka zum 80. Geburtstag – Ausgewählte Beiträge zur forensischen Urkundenuntersuchung”(Wiesbaden, 2011) [ISBN 978-3-00-034928-7]

Fieldhouse, S. J. ; Kalantzis, N. ; Platt, A.W.G. : Determination of the sequence of latent finger marks and writing or printing on white office paper,  Original Research Article, Forensic Science International, Volume 206, Issues 1–3, 20 March 2011, Pages 155-160 https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2010.07.032

Ν. Καλαντζής, Η χρήση της Ηλεκτροστατικής Συσκευής Ανίχνευσης (ESDA) στη δικαστική εξέταση εγγράφων, Ποινική Δικαιοσύνη, ΠοινΔικ 12/2007. Year 10th, pp 1449-1454 http://www.nbonline.gr/journals/6/volumes/99/issues/417/lemmas/4469507

Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP