ASFDE 2021 Annual Scientific Meeting


12/05/2021

Το ετήσιο συνέδριο της Αυστραλιανής οργάνωσης Δικασιτκής Γραφολογίας (Australasian Society of Forensic Document Examiners – ASFDE) θα πραγματοποιηθεί στις 24-28 Μαΐου.

Ο διευθυντής & βασικός εξεταστής του Ινστιτούτου μας, Νικόλαος Καλαντζής, θα παρουσιάσει 3 διαλέξεις και μαζί με τον Jan Zimmer από το εργαστήριο Zeus στην Πράγα, θα παραδώσει ένα δύωρο σεμινάριο αναφορικά με τις Βιομετρικές Υπογραφές.

Μπορείτε να γραφτείτε στο συνέδριο εδώ: https://whova.com/web/annua7_202105/

Niko is speaking at:

Connecting Envelope & Contents through ESDA ExaminationMay 24, 202110:00 am-10:20 am

Pressure measurements in DCS: a study of Wacom STU530 & STU540 digitizers (with a twist)May 24, 202111:20 am-11:40 am

Using DCS Samples for Traditional Liquid Ink Signatures: The Wacom ClipboardMay 25, 20213:00 pm-3:20 pm

Digitally Captured Signatures – Part 1May 26, 202110:30 am-12:00 pm

Digitally Captured Signatures – Part 2May 26, 20211:00 pm-2:30 pmANÁLISIS FORENSE DE FIRMAS CAPTURADAS DIGITALMENTE


20/03/2021

Campus Forense organiza y certifica el primer curso de Análisis Forense de Firmas Capturadas Digitalmente con Nikolaos Kalantzis (Grecia).
Exclusivo para expertos de Latinoamérica y España.
Formación de primer nivel.

ANÁLISIS FORENSE DE FIRMAS CAPTURADAS DIGITALMENTE

Las firmas manuscritas siguen empleándose en nuestra vida diaria, ya sea para el registro de transacciones comerciales como para actos cotidianos. En los últimos años, la digitalización de numerosos procedimientos administrativos y comerciales ha ampliado la vida y uso de la firma manuscrita, ya no en un registro en papel sino en un formato digital. Así, es habitual que nos encontremos firmando en pads digitales con nuestro dedo o con bolígrafos especiales.

Con estos nuevos formatos aparecen nuevos problemas periciales que necesitan de profesionales capacitados y entrenados específicamente en este campo de trabajo emergente. ¿Es lo mismo peritar firmas manuscritas en tinta y papel que firmas capturadas digitalmente?, ¿se pueden cotejar unas con otras?, ¿se pueden cotejar firmas capturadas digitalmente con diferentes software y hardware?, ¿cómo se puede normalizar y cotejar información biométrica de firmas capturadas digitalmente con diferentes software y hardware?, ¿qué es una firma digital original? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos los peritos ante el nuevo desafío forense que involucran las firmas capturadas digitalmente.

Uno de los objetivos de este curso es formar los primeros expertos con competencias forenses para el análisis de firmas capturadas digitalmente. Otro, que estos expertos puedan brindar asesoramiento a empresas y organismos gubernamentales en la adquisición de software y hardware con la sensibilidad y robustez suficiente para minimizar la posibilidad del fraude documental con estas nuevas herramientas digitalesΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ENFHEX.


18/01/2021

Με χαρά ανακοινώνουμε τη δημοσίευση του νέου Εγχειριδίου Βέλτιστων Πρακτικών για την εξέταση γραφής (Δικαστική Γραφολογία) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εξεταστών Γραφής – European Network of Forensic Handwriting Experts (ENFHEX), μέρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εγκληματολογικών Ινστιτούτοων – European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI).

Ο Νικόλαος Καλαντζής, ως μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της ENFHEX αλλά και ως μέλος της ερευνητικής ομάδας STEFA G8, συμμετείχε ενεργά στη σύνταξη και διαμόρφωση του τελικού κειμένου.

Η 3η έκδοση του εγχειριδίου Βέλτιστων Πρακτικών περιέχει το 5ο Παράρτημα το οποίο ασχολείται με τη μεθοδολογία εξέτασης Βιομετρικών Υπογραφών (Ψηφιακά Καταγεγραμμένων Υπογραφών – ΨΗΚΥ, eSignatures) όπου για πρώτη φορά διεθνώς αποτυπώνεται μια αναλυτική προσέγγιση.

Το εγχειρίδιο αποτελεί επίσημο Ευρωπαϊκό έγγραφο και διατύθεται δωρεάν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://enfsi.eu/documents/best-practice-manuals/


Εισαγωγή στις Βιομετρικές υπογραφές ως αντικείμενο της Δικαστικής Γραφολογίας


24/02/21

Μία σύντομη εισαγωγή στις έννοιες των βιομετρικών υπογραφών από τη σκοπιά της Δικαστικής Γραφολογίας.Α discussion on eSignature technology & its application


16/03/2021

Μια σύντομη συζήτηση για τις βιομετρικές υπογραφές (Ψηφιακά Καταγεγραμμένες Υπογραφές – ΨΗΚΥ) & τη σημασία τους. Η παρουσίαση είναι στα Αγγλικά.73rd Annual Scientific Meeting of the American Academy of Forensic Sciences


20/03/2021

Με επιτυχία διεξήχθη το 73ο ετήσιο συνέδριο της Αμερικάνικης Ακαδημίας Εγκληματολογικών Επιστημών (AAFS), το οποίο διήρκησε από τις 15 έως 19 Φεβρουαρίου 2021.
Το Ινστιτούτο Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας εκπροσωπήθηκε από τον Νικόλαο Καλαντζή και τον δρ. Μιχαήλ Περτσινάκη, με συνολικά 4 παρουσιάσεις και ένα Workshop για την ανάλυση βιομετρικών υπογραφών.

– – – –

Workshop W1: Niko Kalantzis: A Complete Introduction to Digitally Captured Signatures (DCS) and a Tutorial for Namirial’s Firma Certa Forensic Analysis Tool

– – – –

Presentation: Niko Kalantzis: The Use of Digitally Captured Signature (DCS) Technology in Everyday Casework
Presentation: Niko Kalantzis: Normalization and Comparability of Digitally Captured Signatures (DCS)

Presentation: Michael Pertsinakis; Niko Kalantzis: In-Air Trajectories (IATs): Applications of an Emerging Handwriting Characteristic
Presentation: Tomasz Dziedzic; Niko Kalantzis: A Best Practice Manual for Forensic Examination of Digitally Captured Signatures (DCS)


Σεμινάριο ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


17/03/2021

Σε συνεργασία με τη Νομική Βιβλιοθήκη, τη Δευτέρα 24 & Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 (17:00 – 21:00) θα πραγματοποιηθεί Σεμινάριο Δικαστικής Γραφολογίας / Δικαστικής Εξέτασης Εγγράφων από τον Νικόλαο Καλαντζή.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ:

https://www.nb.org/nb-ekpedeysi/seminaria-ekp-programmata/dikastiki-grafologia-dikastiki-exetasi-eggrafon.html


Wacom Connected Ink 2020: From liquid to digital ink Lecture Now Available


17/12/2020

Wacom Connected Ink 2020: From liquid to digital ink Lecture Now Available
Η παρουσίαση του βασικού εξεταστή & διευθυντή του Ινστιτούτου μας κ. Νικολάου Καλαντζή, η οποία παρουσιάστηκε στα πλαίσια του Connected Ink 2020 event της Wacom είναι διαθέσιμη εδώ:

Niko Kalantzis
Chartoularios Institute, Greece

From liquid to digital ink

A handwritten signature is more than just a name – it’s your unique sign of commitment, intent, and integrity. As a method of authentication, handwritten signatures are accepted around the world and even have an established legal framework and forensic methodology to investigate and determine their authenticity.

Can this experience and expertise be transferred from pen and paper to a digital biometric format? And if so, what is the path towards achieving equality between the two?

Join eSignature expert Nikolaos “Niko” Kalantzis as he explores:

  • The traditional handwritten signature as a means of authentication
  • The methodology of authenticating a signature
  • The definition of a digital biometric signature and the characteristics that are captured and encoded
  • Introduction to Digitally Captured Signature (DSC) technology
  • How traditional and digital biometric signatures can be compared
  • Usage and incorporation of Digitally Captured Signature (DCS) technology within the field of forensic examination
  • The current state of forgery of Digitally Captured Signatures (DCS): progress & challenges


Νέα Δημοσίευση: Ν. Καλαντζής/A. Platt, Ψηφιακά καταγεγραμμένες υπογραφές (Βιομετρικές υπογραφές) και Δικαστική Γραφολογία. Μια σύντομη εισαγωγή


2/12/2020

Νέα Δημοσίευση: Ν. Καλαντζής/A. Platt, Ψηφιακά καταγεγραμμένες υπογραφές (Βιομετρικές υπογραφές) και Δικαστική Γραφολογία. Μια σύντομη εισαγωγή

Νέα δημοσίευση από τον διευθυντή του Ινστιτούτου μας, σε συνεργασία με τον καθηγητή A. Platt του πανεπιστημίου του Staffordshire.

Το άρθρο με τίτλο “Ψηφιακά καταγεγραμμένες υπογραφές (Βιομετρικές υπογραφές) και Δικαστική Γραφολογία. Μια σύντομη εισαγωγή” δημοσιεύτηκε στο Τεύχος 10/2020 της Ποινικής Δικαιοσύνης.

Απόσπασμα:

Οι Ψηφιακά Καταγεγραμμένες Υπογραφές έχουν αρχίσει να καθιερώνονται ως μέσο επικύρωσης συναλλαγών και προοδευτικά αντικαταστούν τις παραδοσιακές στις συναλλαγές στην ελληνική αλλά και τη διεθνή καθημερινότητα. Ωστόσο, η ευκολία αντικατάστασης των παραδοσιακών υπογραφών δεν συνεπάγεται απαραίτητα και την καταλληλόλητα των νέας μορφής υπογραφών ιδίως από πλευράς της Δικαστικής Γραφολογίας. Στο παρόν άρθρο εκτίθεται η πραγματική μορφή των Ψηφιακά Καταγεγραμμένων Υπογραφών και αναλύονται οι δυνατότητες διερεύνησης που παρέχουν στον Δικαστικό Γραφολόγο. Αγγλική περίληψη: Digitally Captured Signatures are being established as a means of authenticating transactions and are gradually replacing traditional ones in transactions both within Greece and internationally. Still, the ease of the transition does not necessarily guarantee the suitability of the new medium. In this article we present the actual form of Digitally Captured Signatures and we present the analysis capabilities they provide to the Handwriting Expert. I. Εισαγωγή Οι Ψηφιακά Καταγεγραμμένες Υπογραφές (ΨΗΚΥ κατά το αγγλικό Digitally Captured Signatures – DCS) ως μέσο…

Το άρθρο θα το βρείτε εδώ: http://www.nbonline.gr/journals/6/volumes/1243/issues/1784/lemmas/4918896Νέο Webinar: Σύντομη εισαγωγή στις Βιομετρικές Υπογραφές


2/12/2020

Με χαρά σας παρουσιάζουμε το νέο Webinar του Ινστιτούτου μας.

Το Webinar αποτελεί μια σύντομη εισαγωγή στο τι είναι και τι δεν είναι οι Βιομετρικές Υπογραφές (ή ορθότερα Ψηφιακά Καταγεγραμμένες υπογραφές – ΨΗΚΥ).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:~15′

ΥΛΙΚΟ: WEBINAR

ΚΟΣΤΟΣ: ΔΩΡΕΑΝ

ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

CLICK TO OPEN IN NEW TAB

CLICK TO OPEN IN NEW TABΚατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP