Company Transparency


16/09/2015

The full name of the company is “N.&D. Kalantzis – M. Pertsinakis”, with the tradename “Chartoularios”.

The address of the company is 92-94 Kolokotroni street, 6th floor, 18535, Peiraeus, Greece.

The manager of the company is Nikolaos D. Kalantzis.

The capital of the company is 17.000 Euro.

The shareholders of the company are the following:

  • Nikolaos Kalantzis (50%)
  • Dimitrios Kalantzis (10%)
  • Vasileios Kalantzis (5%)
  • Michael Pertsinakis (5%)
  • Konstantina Mpoutou (5%)
  • Emmanouil Giapitzakis (12%)
  • George Tampoureas (6%)
  • Kyriakos Nathanail (6%)
  • Vasiliki Christodouloi (1%)
Created by os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP