Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ


23/09/2014

Κυκλοφόρησε το νέο χαρτονόμισμα των 10 ΕΥΡΩ, το οποίο ακολουθεί τις αλλαγές του χαρτονομίσματος των 5 ΕΥΡΩ που κυκλοφόρησε στις 2 Μαΐου 2013.

Νέο χαρτονόμισμα των 10 ευρώ

Το νέο χαρτονόμισμα των 10 ΕΥΡΩ.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: “Στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ είναι διαθέσιμοι κατάλογοι των συσκευών εξακρίβωσης της γνησιότητας τραπεζογραμματίων και των μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων που έχουν ελεγχθεί από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και έχουν προσαρμοστεί ώστε να αναγνωρίζουν τα νέα τραπεζογραμμάτια των 5 και των 10 ευρώ. Φυσικά, η γνησιότητα των νέων τραπεζογραμματίων μπορεί να εξακριβωθεί εύκολα με τη μέθοδο των τριών ελέγχων: «έλεγχος με την αφή, οπτικός έλεγχος και εξέταση υπό γωνία», ακριβώς όπως ισχύει και για τα τραπεζογραμμάτια της πρώτης σειράς.”

Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP