Άνοιγμα Θέσης Εκπαιδευόμενου Εξεταστή Εργαστηρίου

Posted on

Θέση εκπαιδευόμενου εξεταστή εργαστηρίου. Διατίθεται η θέση του εκπαιδευόμενου εξεταστή γραφής και εγγράφων στο Εργαστήριο Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας «Ο Χαρτουλάριος». Η θέση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών και ενδέχεται να επεκταθεί σε δεκαοχτώ ανάλογα με τις επιδόσεις του εκπαιδευόμενου, αρχόμενη την 1η Οκτωβρίου 2014. Ο εκπαιδευόμενος εξεταστής θα παρακολουθεί την διαχείριση και εξέλιξη υποθέσεων του εργαστηρίου, […]


Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP