Σεμινάριο για νομικούς: Ηλεκτρονική Υπογραφή, Γραφολογική & Νομολογιακή Προσέγγιση


07/02/2014

Σεμινάριο για νομικούς: Ηλεκτρονική Υπογραφή, Γραφολογική & Νομολογιακή Προσέγγιση

Στο σεμινάριο θα αναλυθεί η μεθοδολογία των ψηφιακών προγραμμάτων καταγραφής και εξακρίβωσης γνησιότητας υπογραφών (electronic signature), θα εκτεθούν τα προτερήματα & τα μειονεκτήματα σε επίπεδο γραφολογικής διερεύνησης τέτοιων υπογραφών & εγγράφων, και τέλος θα παρουσιαστεί η θέση της ηλεκτρονικής υπογραφής στην Ελληνική νομική πραγματικότητα.

Διάρκεια 3 ώρες. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Εισηγητές: Νικόλαος Δ. Καλαντζής & Μιχάλης Περτσινάκης
Κόστος συμμετοχής: 100 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Για ασκούμενους & νέους δικηγόρους: 80 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Θέσεις 8. Ημερομηνίες: 27/3/2014 & 23/5/2014

Πληροφορίες: education@chartoularios.gr

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα #3 του Εργαστηρίου Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας “Ο Χαρτουλάριος”,  Κολοκοτρώνη 92-94, στον Πειραιά.

Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP