Ολοκλήρωση Εργασιών Fraud Prevention Forum 2013


6/11/2013

Ολοκλήρωση Εργασιών Fraud Prevention Forum 2013

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Fraud Prevention Forum 2013 χτες, το οποίο συνδιοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης, το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και το Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής, προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες σε όλους τους συμμετέχοντες. Το εργαστήριο μελετών δικαστικής γραφολογίας “Ο Χαρτουλάριος” εκπροσωπήθηκε από τους εξεταστές Δημήτριο Καλαντζή, Δημήτριο Λεωνίδα Γιδόγιαννο και Νικόλαο Καλαντζή, ο οποίος και παρουσίασε σχετική ομιλία. Πολύ καλή διοργάνωση και ανυπομονούμε για την επόμενη σχετική ημερίδα.

Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP