Νεο σεμινάριο Δικαστικής Γραφολογίας: Εισαγωγή στις Εργαστηριακές Εξετάσεις Δικαστικής Γραφολογίας (GRL01)


31-10-2015

Νεο σεμινάριο Δικαστικής Γραφολογίας: Εισαγωγή στις Εργαστηριακές Εξετάσεις Δικαστικής Γραφολογίας (GRL01)

Σεμινάριο – Εργαστήριο (workshop) τριών ωρών που αποτελεί μια εισαγωγή στις εργαστηριακές πτυχές ανάλυσης εγγράφων και στην εφαρμογή των καθιερωμένων μηχανημάτων.
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε ειδικευμένους δικαστικούς γραφολόγους, ωστόσο μπορεί να το παρακολουθήσει και μη ειδικός που σχετίζεται με τη Δικαστική Γραφολογία (εσωτερικοί ελεγκτές, δικηγόροι κλπ.).

Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα συζητηθεί η εργαστηριακή πτυχή των εγγράφων, τα βασικά μηχανήματα (στερεοσκοπικό μικροσκόπιο, Ηλεκτροστατική Συσκευή Ανίχνευσης ESDA, Συσκευή Οπτικής Φασματοσκοπικής Σύγκρισης VSC), καθώς και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις (Φασματοσκοπία Raman).

Στους συμμετέχοντες δίνεται βιβλιοδετημένο τεύχος & αποδεικτικό παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες.

 

Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP