Νέο σεμινάριο Δικαστικής Γραφολογίας: Αναγνώριση & Ταύτιση Έγχρωμων Εκτυπωτών Laser : Workshop (GRW01)


31-10-2015

Νέο σεμινάριο Δικαστικής Γραφολογίας: Αναγνώριση & Ταύτιση Έγχρωμων Εκτυπωτών Laser : Workshop (GRW01)

Το workshop αυτό απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευμένους Δικαστικούς Γραφολόγους.

Στο workshop παρουσιάζονται και αναλύονται οι αρχές της αναγνώρισης έγχρωμων εκτυπωτών laser, τα χαρακτηριστικά του πλέγματος κίτρινων τελιών και η εργαστηριακή ανάδειξή του.

Το workshop αποτελείται από δύο μέρη, στο πρώτο μέρος παραδίδεται η θεωρία & πραγματοποιείται πρακτική άσκηση.

Στο δεύτερο μέρος οι συμμετέχοντες καλούνται να εφαρμόσουν τις μεθόδους προκειμένου να χειριστούν ρεαλιστικές εκπαιδευτικές υποθέσεις σε πραγματικά έγγραφα.

Στους συμμετέχοντες δίνεται βιβλιοδετημένο τεύχος & αποδεικτικό παρακολούθησης.

Περισσότερες Πληροφορίες.

Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP