Νέες Ημερομηνίες Μαΐου & Ιουνίου Σεμιναρίων για Ειδικευμένους Δικαστικούς Γραφολόγους (Refresher Course)


30-4-2015

Παραδόσεις για Ειδικευμένους Δικαστικούς Γραφολόγους – Refresher Courses R1-5 – Κύκλος 2015Α

Θα παραδοθούν οι ακόλουθες ενότητες:

  • R1 Refresher Course «Η χρήση του στερεοσκοπικού μικροσκοπίου στη Δικαστική Εξέταση Εγγράφων» – 26 Ιουνίου 2015
  • R2 Refresher Course «Η χρήση της Ηλεκτροστατικής Συσκευής Ανίχνευσης (ESDA) στη Δικαστική Εξέταση Εγγράφων» – 27 Ιουνίου 2015
  • R3 Refresher Course «Η χρήση της Συσκευής Οπτικής Φασματοσκοπικής Σύγκρισης (VideoSpectral Comparator VSC) στη Δικαστική Εξέταση Εγγράφων» – 25 Ιουνίου 2015
  • R4 Refresher Course «Η εφαρμογή της Φασματοσκοπίας Σκέδασης Raman στη Δικαστική Εξέταση Εγγράφων» – 7 Ιουλίου 2015
  • R5 Refresher Course «Αρχές στατιστικής και εφαρμογή στη Δικαστική Εξέταση Εγγράφων» – 23 Ιουνίου 2015

 

Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται στο κεντρικό εργαστήριο (Οδός Κολοκοτρώνη 92-94, 6ος Όροφος, Πειραιάς).

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμπληρώστε τα στοιχεία στην ακόλουθη ΦΟΡΜΑ προκειμένου να σας αποσταλούν οδηγίες για συμμετοχή.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητα.

Το περιεχόμενο συνοπτικά θα είναι το εξής:

  • Refresher Course «Η χρήση του στερεοσκοπικού μικροσκοπίου στη Δικαστική Εξέταση Εγγράφων»: Το σεμινάριο αυτό περιλαμβάνει σύνοψη των αρχών που διέπουν την εξέταση εγγράφων με χρήση στεροσκοπικού μικροσκοπίου, πρακτική άσκηση στη χρήση αυτού, παραδείγματα υποθέσεων, συζήτηση διερευνητικών ζητημάτων, διερεύνηση προέλευσης χάραξης ή εκτύπωσης, και χρήση των ευρημάτων της ως άνω εξέτασης στη συγγραφή μιας γραφολογικής γνωμοδότησης. Διάρκεια 4 ώρες. [Κωδικός R1].
  • Refresher Course «Η χρήση της Ηλεκτροστατικής Συσκευής Ανίχνευσης (ESDA) στη Δικαστική Εξέταση Εγγράφων»: Το σεμινάριο αυτό περιλαμβάνει σύνοψη των αρχών που διέπουν την εξέταση εγγράφων και ιχνών λανθάνουσας γραφής με χρήση Ηλεκτροστατικής Συσκευής Ανίχνευσης, πρακτική άσκηση στη χρήση δύο διαφορετικών συσκευών (VacumBox & ESDA), παραδείγματα υποθέσεων, συζήτηση διερευνητικών ζητημάτων και χρήση των ευρημάτων της ως άνω εξέτασης στη συγγραφή μιας γραφολογικής γνωμοδότησης. Διάρκεια 4 ώρες. [Κωδικός R2].
  • Refresher Course «Η χρήση της Συσκευής Οπτικής Φασματοσκοπικής Σύγκρισης (VideoSpectral Comparator VSC) στη Δικαστική Εξέταση Εγγράφων»: Το σεμινάριο αυτό περιλαμβάνει σύνοψη των αρχών που διέπουν την φασματοσκοπική εξέταση εγγράφων, τα ζητήματα διαφοροποίησης μελάνης, διερεύνηση μέτρων ασφάλειας αξιογράφων, παραδείγματα υποθέσεων, συζήτηση διερευνητικών ζητημάτων και χρήση των ευρημάτων της ως άνω εξέτασης στη συγγραφή μιας γραφολογικής γνωμοδότησης. Διάρκεια 4 ώρες. [Κωδικός R3].
  • Refresher Course «Η εφαρμογή της Φασματοσκοπίας Σκέδασης Raman στη Δικαστική Εξέταση Εγγράφων»: Το σεμινάριο αυτό περιλαμβάνει σύνοψη των αρχών που διέπουν την Φασματοσκοπία Σκέδασης Raman, τη καταγραφή φασματικής συμπεριφοράς μελανιών, την εφαρμογή της μεθοδολογίας Surface Enhanced Resonance Raman Spectroscopy (S.E.R.R.S.), πρακτική άσκηση στην εξέταση και εφαρμογή της ως άνω μεθοδολογίας, παραδείγματα υποθέσεων, συζήτηση διερευνητικών ζητημάτων και χρήση των ευρημάτων της ως άνω εξέτασης στη συγγραφή μιας γραφολογικής γνωμοδότησης. Διάρκεια 4 ώρες. [Κωδικός R4].
  • Refresher Course «Αρχές στατιστικής και εφαρμογή στη Δικαστική Εξέταση Εγγράφων»: Το σεμινάριο αυτό περιλαμβάνει σύνοψη των αρχών που διέπουν την στατιστική στις εγκληματολογικές επιστήμες, ζητήματα ερμηνείας, λεκτική διατύπωση συμπερασμάτων και εφαρμογή της θεωρίας στη συγγραφή μιας γραφολογικής γνωμοδότησης. Διάρκεια 4 ώρες. [Κωδικός R5].

Όλες οι ενότητες R1-R5 πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας “Ο Χαρτουλάριος” Ι.Κ.Ε.

Θα δοθούν αποδεικτικά παρακολούθησης.

Για όποια απορία/ διευκρίνηση επικοινωνήστε στο ακόλουθο  email: education@chartoularios.gr

Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP