Νέες Ημερομηνίες για τους Κύκλους Σπουδών ΕΣΥΠ01, ΕΣΥΠ02 & ΕΣΥΠ03


31-3-2015

Νέες ημερομηνίες διαθέσιμες για τους Κύκλους Σπουδών ΕΣΥΠ01, ΕΣΥΠ 02 & ΕΣΥΠ03.

Στα ΕΣΥΠ02 & ΕΣΥΠ03 μπορούν να συμμετάσχουν μόνο όσοι έχουν ήδη παρακολουθήσει το ΕΣΥΠ01.

ΕΣΥΠ01: Στον Πρωινό (Τρίτη 28 Απριλίου 2015, 10:00)
ΕΣΥΠ01: Στον Πρωινό (Πέμπτη 14 Μαΐου 2015, 10:00)
ΕΣΥΠ01: Απογευματινό (Πέμπτη 14 Μαΐου 2015, 16:00)
ΕΣΥΠ02: Στον Απογευματινό (Τρίτη 28 Απριλίου 2015, 16:00)
ΕΣΥΠ03: Στον Απογευματινό (Τρίτη 19 Μαΐου 2015, 16:00)

Η συμμετοχή για την ενότητα ΕΣΥΠ01 ανέρχεται στα 80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ενώ για τις ενότητες ΕΣΥΠ02 & ΕΣΥΠ03 ανέρχεται στα 120 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για κάθε ενότητα.

Θα δοθούν αποδεικτικά παρακολούθησης.

Για όποια απορία/ διευκρίνιση επικοινωνήστε στο ακόλουθο email: education@chartoularios.gr

Ενότητα 1:  Πρώτη γραμμή άμυνας κατά της πλαστότητας: Βασικές αρχές της Δικαστικής Γραφολογίας (Δικαστικής Εξέτασης Εγγράφων) και πως μπορεί να εφαρμοστεί ένας προκαταρκτικός έλεγχος.

Το σεμινάριο αυτό διαρκεί τρεις (3) ώρες,  και απευθύνεται σε μη ειδικούς οι οποίοι όμως έρχονται σε καθημερινή επαφή με έγγραφα και συνεπώς χρειάζεται να είναι σε θέση να διακρίνουν πιθανές περιπτώσεις πλαστογραφίας. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ατόμων που μπορούν να παρακολουθήσουν [Κωδικός Σεμιναρίου ΕΣΥΠ01].

Ενότητα 2: Βασικές Αρχές Δικαστικής Εξέτασης Εγγράφων & Πρακτικά Παραδείγματα Ι. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 6 άτομα – χρονική διάρκεια 3 ώρες [Κωδικός Σεμιναρίου ΕΣΥΠ02].

Ενότητα 3: Βασικές Αρχές Δικαστικής Εξέτασης Εγγράφων & Πρακτικά Παραδείγματα Ι.  Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 6 άτομα – χρονική διάρκεια 4 ώρες [Κωδικός Σεμιναρίου ΕΣΥΠ02].

 

Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP