Νέα Δημοσίευση: Ν. Καλαντζής/A. Platt, Ψηφιακά καταγεγραμμένες υπογραφές (Βιομετρικές υπογραφές) και Δικαστική Γραφολογία. Μια σύντομη εισαγωγή


2/12/2020

Νέα Δημοσίευση: Ν. Καλαντζής/A. Platt, Ψηφιακά καταγεγραμμένες υπογραφές (Βιομετρικές υπογραφές) και Δικαστική Γραφολογία. Μια σύντομη εισαγωγή

Νέα δημοσίευση από τον διευθυντή του Ινστιτούτου μας, σε συνεργασία με τον καθηγητή A. Platt του πανεπιστημίου του Staffordshire.

Το άρθρο με τίτλο “Ψηφιακά καταγεγραμμένες υπογραφές (Βιομετρικές υπογραφές) και Δικαστική Γραφολογία. Μια σύντομη εισαγωγή” δημοσιεύτηκε στο Τεύχος 10/2020 της Ποινικής Δικαιοσύνης.

Απόσπασμα:

Οι Ψηφιακά Καταγεγραμμένες Υπογραφές έχουν αρχίσει να καθιερώνονται ως μέσο επικύρωσης συναλλαγών και προοδευτικά αντικαταστούν τις παραδοσιακές στις συναλλαγές στην ελληνική αλλά και τη διεθνή καθημερινότητα. Ωστόσο, η ευκολία αντικατάστασης των παραδοσιακών υπογραφών δεν συνεπάγεται απαραίτητα και την καταλληλόλητα των νέας μορφής υπογραφών ιδίως από πλευράς της Δικαστικής Γραφολογίας. Στο παρόν άρθρο εκτίθεται η πραγματική μορφή των Ψηφιακά Καταγεγραμμένων Υπογραφών και αναλύονται οι δυνατότητες διερεύνησης που παρέχουν στον Δικαστικό Γραφολόγο. Αγγλική περίληψη: Digitally Captured Signatures are being established as a means of authenticating transactions and are gradually replacing traditional ones in transactions both within Greece and internationally. Still, the ease of the transition does not necessarily guarantee the suitability of the new medium. In this article we present the actual form of Digitally Captured Signatures and we present the analysis capabilities they provide to the Handwriting Expert. I. Εισαγωγή Οι Ψηφιακά Καταγεγραμμένες Υπογραφές (ΨΗΚΥ κατά το αγγλικό Digitally Captured Signatures – DCS) ως μέσο…

Το άρθρο θα το βρείτε εδώ: http://www.nbonline.gr/journals/6/volumes/1243/issues/1784/lemmas/4918896

Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP