Σεμινάριο “Financial Statements Fraud – Απάτη στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις”


12-10-14

Το Internal Auditing Education Center (IAEC) στο πλαίσιο της International Fraud Awareness Week (www.FraudWeek.com) και με την υποστήριξη του Hellenic ACFE διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο :

“Financial Statements Fraud – Απάτη στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις”

Εισηγητής : Ευστάθιος Πετρόπουλος, CPA (GR), CRMA

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο κτήριο Κωστής Παλαμάς του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 από 09.00 – 17.00.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής – 8 CPEs.

Εγγραφή Online: https://www.eventora.com/el/Events/financial-statements-fraud

Επιλέξτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες (κόστος συμμετοχής κλπ) και εγγραφή στο σεμινάριο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 3689395 , e-mail: certifications@econ.uoa.gr

www.certifications.econ.uoa.gr

Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει με απλό και κατανοητό τρόπο :

Ι) τα αίτια που οδηγούν στη διάπραξη απατών στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

ΙΙ) τις συνηθέστερες μεθόδους που χρησιμοποιούνται

ΙΙΙ) τα κυριότερα σημεία συναγερμού

ΙV) τους βασικούς τρόπους ελέγχου και πρόληψης και

V) το πλαίσιο των διεθνών ελεγκτικών προτύπων.
Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές, σε στελέχη επιχειρήσεων και ειδικότερα οικονομικών υπηρεσιών, σε αναλυτές Οικονομικών Καταστάσεων, σε μέλη επιτροπών ελέγχου, σε στελέχη εποπτικών φορέων, σε ακαδημαϊκούς και σπουδαστές οικονομικών επιστημών και εν γένει επαγγελματίες που θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ευρύτερη γνώση επί του θέματος.

Βιογραφικό εισηγητή

Ο κ. Ευστάθιος Πετρόπουλος είναι επικεφαλής του Τομέα Ελέγχου Χρημ/κής Διαχείρισης του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος,  κατέχει τις πιστοποιήσεις Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και CRMA(Certification in Risk Management Assurance) και διαθέτει 20 έτη και πλέον ελεγκτικής επαγγελματικής εμπειρίας.

Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP