Εταιρική Διαφάνεια


16/09/2015

Η πλήρης επωνυμία της εταιρίας είναι “Ν. & Δ. Καλαντζής – Μ. Περτσινάκης”, με διακριτικό τίτλο “Ο Χαρτουλάριος”.

Η διεύθυνση της εταιρίας είναι Οδός Κολοκοτρώνη 92-94, 6ος Όροφος, 18535, Πειραιάς.

Διαχειριστής της εταιρίας είναι ο Νικόλαος Δ. Καλαντζής.

Το κεφάλαιο της εταιρίας είναι 17.000 ευρώ.

Οι μέτοχοι της εταιρίας είναι οι ακόλουθοι:

  • Νικόλαος Καλαντζής (50%)
  • Δημήτριος Καλαντζής (10%)
  • Βασίλειος Καλαντζής (5%)
  • Μιχάλης Περτσινάκης (5%)
  • Κωνσταντίνα Μπούτου (5%)
  • Εμμανουήλ Γιαπιτζάκης (12%)
  • Γεώργιος Ταμπουρέας (6%)
  • Κυριακός Ναθαναήλ (6%)
  • Βασιλική Χριστοδούλου (1%)
Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP