Υπηρεσίες Βιομετρικών/ Ηλεκτρονικών Υπογραφών II

Υπηρεσίες Βιομετρικών/ Ηλεκτρονικών Υπογραφών II


Υπηρεσίες Βιομετρικών Υπογραφών

Το Ινστιτούτο Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες αναφορικά με τη διερεύνηση, την υλοποίηση και την εκτίμηση καταλληλότητας λύσεων Ψηφιακά Καταγραφόμενων Υπογραφών (Βιομετρικών Υπογραφών / Ηλεκτρονικών Υπογραφών).

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι εξοικειωμένο τόσο με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται διεθνώς όσο και με την εφαρμογή και υλοποίηση των εκάστοτε λύσεων.

Υπηρεσίες που παρέχονται:

  1. Βαθμονόμηση λύσεων (software/hardware).
  2. Επιστημονικές μελέτες καταλληλότητας λύσεων (από πλευράς Δικαστικής Γραφολογίας).
  3. Σύνταξη εσωτερικών διαδικασιών/κανονισμών χρήσης Ψηφιακά Καταγραφόμενων Υπογραφών (Βιομετρικών Υπογραφών / Ηλεκτρονικών Υπογραφών) – S.O.P. creation.
  4. Εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση και διαχείριση λύσεων Ψηφιακά Καταγραφόμενων Υπογραφών (Βιομετρικών Υπογραφών / Ηλεκτρονικών Υπογραφών).

Εάν ενδιαφέρεστε παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο corp@chartoularios.gr

Προηγούμενες Συνεργασίες

Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP