Στερεοσκοπικό μικροσκόπιο


Οπτικός Φασματικός Συγκριτής


Οπτικός Φασματικός Συγκριτής

Στερεοσκοπικό μικροσκόπιο


Στερεοσκοπικό μικροσκόπιο

Φασματομετρητής Raman


Ένα βήμα πέρα από την εξέταση μελανιών σε υπέρυθρο φάσμα βρίσκεται η εξέταση με φασματομετρητή Raman. Τα φάσματα σκέδασης Raman παρέχουν επιπλέον πληροφορίες για τη χημική δομή του μελανιού ή του χαρτιού που εξετάζεται και συμπληρώνοντας τις φασματοσκοπικές εξετάσεις στο υπέρυθρο φάσμα, παρέχει πληρέστερη εξέταση ομοιογένειας/ διαφοροποίησης μελανιών.
Στα πλαίσια του ελέγχου μελάνης χάραξης και εκτύπωσης ο Χαρτουλάριςο διαθέτει έναν σύγχρονο Φασματομετριτή Raman, FORAM 685-2 της εταιρίας Foster+Freeman.

Φασματομετρητής Raman

Ηλεκτροστατική Συσκευή Ανίχνευσης – E.S.D.A.


Η Ηλεκτροστατική Συσκευή Ανίχνευσης (Electrostatic Detection Aparatus – Electrostatic Detection Device) είναι ένα όργανο μη καταστρεπτικής εξέτασης εγγράφων το οποίο επαναφέρει και αναπαρηστά σε διαφάνειες τα ίχνη λανθάνουσας γραφής επί του εξεταζόμενου εγγράφου. Όταν χαράσσεται γραφή σε ένα έγγραφο, η πίεση της άκρης της γραφίδας που χρησιμοποιείται παραμορφώνει όχι μόνο την επιφάνεια του εγγράφου αλλά και την επιφάνεια των χαρτιών κάτω από αυτό στο οποίο χαράσσεται η γραφή. Αυτές οι παραμορφώσεις (ενίοτε ορατές με γυμνό μάτι κάτω από συνθήκες πλάγιου φωτισμού) ονομάζονται λανθάνουσα γραφή. Η Ηλεκτροστατική Συσκευή Ανίχνευσης μπορεί να ανασύρει και να απεικονίσει λανθάνουσα γραφή (είτε είναι ορατή στο γυμνό μάτι είτε είναι αόρατη) σε βάθος 4 έως 5 σελίδες κάτω από αυτή που εξετάζεται. Η εξέταση αυτή είναι πολύ χρήσιμη σε περιπτώσεις αλλοιώσεων εγγράφων και ανώνυμων επιστολών.
Ο Χαρτουλάριος είναι εξοπλισμένος με δύο Ηλεκτροστατικές Συσκευές ανίχνευσης και μπορεί να διεξάγει αυτές τις εξετάσεις και εκτός εργαστηρίου, και στην επαρχία.

Ηλεκτροστατική Συσκευή Ανίχνευσης – E.S.D.A.
Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP