Φασματομετρητής Raman

Ένα βήμα πέρα από την εξέταση μελανιών σε υπέρυθρο φάσμα βρίσκεται η εξέταση με φασματομετρητή Raman. Τα φάσματα σκέδασης Raman παρέχουν επιπλέον πληροφορίες για τη χημική δομή του μελανιού ή του χαρτιού που εξετάζεται και συμπληρώνοντας τις φασματοσκοπικές εξετάσεις στο υπέρυθρο φάσμα, παρέχει πληρέστερη εξέταση ομοιογένειας/ διαφοροποίησης μελανιών.
Στα πλαίσια του ελέγχου μελάνης χάραξης και εκτύπωσης ο Χαρτουλάριςο διαθέτει έναν σύγχρονο Φασματομετριτή Raman, FORAM 685-2 της εταιρίας Foster+Freeman.


Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP