Εκπαίδευση Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής


3/11/2014

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο εργαστήριο Δικαστικής Γραφολογίας στα πλαίσια εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενικού Σώματος από το Εργαστήριο Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας “Ο Χαρτουλάριος”.

Screen Shot 2014-11-03 at 17.11.15

Το εργαστήριο είχε θέμα “Πρώτη γραμμή άμυνας κατά της πλαστότητας: Βασικές αρχές της Δικαστικής Γραφολογίας (Δικαστικής Εξέτασης Εγγράφων) και πώς μπορεί να εφαρμοστεί ένας προκαταρκτικός έλεγχος. (ΕΣΥΠ01) ” και εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους παρευρισκόμενους με ερωτήσεις και συζήτηση γύρω από θέματα Δικαστικής Γραφολογίας.

Η εκπαίδευση από το εργαστήριό μας θα συνεχιστή με την παράδοση των εργαστηρίων

Βασικές Αρχές Δικαστικής Εξέτασης Εγγράφων & Πρακτικά Παραδείγματα Ι.  (Κωδικός Σεμιναρίου ΕΣΥΠ02).

Βασικές Αρχές Δικαστικής Εξέτασης Εγγράφων & Πρακτικά Παραδείγματα ΙΙ.  (Κωδικός Σεμιναρίου ΕΣΥΠ03).

Η παράδοση των εργαστηρίων αυτών, περιλαμβάνει και εργαστηριακή πρακτική και θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας “Ο Χαρτουλάριος”.

Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP