Εκπαίδευση Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής


18/11/2014

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Δεύτερο Εργαστήριο Δικαστικής Γραφολογίας στα πλαίσια εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενικού Σώματος από το Εργαστήριο Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας “Ο Χαρτουλάριος”.Screen Shot 2014-11-30 at 18.22.18

Το εργαστήριο με τίτλο “Βασικές Αρχές Δικαστικής Εξέτασης Εγγράφων & Πρακτικά Παραδείγματα Ι.  (Κωδικός Σεμιναρίου ΕΣΥΠ02)” είχε θέμα τις αρχές της Δικαστικής Γραφολογίας, της συγκριτικής  γραφής και υπογραφής, με παραδείγματα υποθέσεων και πρακτική άσκηση, και εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους παρευρισκόμενους με ερωτήσεις και συζήτηση γύρω από θέματα Δικαστικής Γραφολογίας.

Η εκπαίδευση από το εργαστήριό μας θα ολοκληρωθεί με την παράδοση τρίτου και τελευταίου εργαστηρίου “Βασικές Αρχές Δικαστικής Εξέτασης Εγγράφων & Πρακτικά Παραδείγματα ΙΙ.  (Κωδικός Σεμιναρίου ΕΣΥΠ03)”.

Η παράδοση των εργαστηρίων αυτού, περιλαμβάνει και εργαστηριακή πρακτική και θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας “Ο Χαρτουλάριος”.

Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP