Εκλογή του Νικολάου Καλαντζή στη Steering Committee του European Network of Forensic Handwriting Experts (ENFHEX)


12-10-2019

Εκλογή του Νικολάου Καλαντζή στη Steering Committee του European Network of Forensic Handwriting Experts (ENFHEX)

Στη διάρκεια του κοινού συνεδρίου του European Network of Forensic Handwriting Experts (ENFHEX) & του European Fingerprint Working Group (EFP-WG) που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Πόρτο της Πορτογαλίας στις 9 με 12 Σεπτεμβρίου 2019, ο διευθυντής του εργαστηρίου μας εξελέξη μέλος της Steering Committee του European Network of Forensic Handwriting Experts (ENFHEX).

Τα μέλη του εργαστηρίου εύχονται καλή σταδιοδρομία.

Τα μέλη της  Steering Committee του ENFHEX (2019-2021) έχουν ως ακολούθως:

Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP