ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ENFHEX.


18/01/2021

Με χαρά ανακοινώνουμε τη δημοσίευση του νέου Εγχειριδίου Βέλτιστων Πρακτικών για την εξέταση γραφής (Δικαστική Γραφολογία) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εξεταστών Γραφής – European Network of Forensic Handwriting Experts (ENFHEX), μέρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εγκληματολογικών Ινστιτούτοων – European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI).

Ο Νικόλαος Καλαντζής, ως μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της ENFHEX αλλά και ως μέλος της ερευνητικής ομάδας STEFA G8, συμμετείχε ενεργά στη σύνταξη και διαμόρφωση του τελικού κειμένου.

Η 3η έκδοση του εγχειριδίου Βέλτιστων Πρακτικών περιέχει το 5ο Παράρτημα το οποίο ασχολείται με τη μεθοδολογία εξέτασης Βιομετρικών Υπογραφών (Ψηφιακά Καταγεγραμμένων Υπογραφών – ΨΗΚΥ, eSignatures) όπου για πρώτη φορά διεθνώς αποτυπώνεται μια αναλυτική προσέγγιση.

Το εγχειρίδιο αποτελεί επίσημο Ευρωπαϊκό έγγραφο και διατύθεται δωρεάν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://enfsi.eu/documents/best-practice-manuals/
Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP