Δύο αναφορές σε δημοσίευση της ερευνητικής εργασίας μέλους του Χαρτουλάριου.


27/09/2013

Δύο αναφορές σε δημοσίευση της ερευνητικής εργασίας μέλους του Χαρτουλάριου.

Νέα δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Forensic Science International (Volume 232, Issues 1–3, 10 October 2013, Pages 206–212) με τη δουλειά των Andre Braz, Maria Lopez-Lopez & Carmen Garcia-Ruiz, με τίτλο Raman spectroscopy for forensic analysis of inks in questioned documents. Στη δημοσίευση αυτή υπάρχουν δύο αναφορές (reference) στην ερευνητική εργασία του μέλους του Χαρτουλάριου Νικολάου Καλαντζή

N.D. Kalantzis Paper interference in ink Raman spectra at 685 nm: a preliminary report, presented at the XIII Scientific Symposium of Handwriting Expertise, Wroclaw, Poland (2008)

S.J. Fieldhouse, N. Kalantzis, A.W.G. Platt Determination of the sequence of latent fingermarks and writing or printing on white office paper Forensic Sci. Int., 206 (2011), pp. 155–160

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037907381300368X

Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP