Δημοσίευση νέας ιστοσελίδας με θέματα εκπαίδευσης.


13-11-15

Δημοσίευση νέας ιστοσελίδας με θέματα εκπαίδευσης.

Το Εργαστήριο Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας “Χαρτουλάριος” Ι.Κ.Ε. δημοσίευσε νέα σελίδα με θέματα εκπαίδευσης στη δικαστική γραφολογία.

Στη νέα σελίδα μπορείτε να εντοπίσετε όλα τα προϊόντα που παρέχονται από το εργαστήριό μας αναφορικά με την εκπαίδευση & ειδίκευση στη Δικαστική Γραφολογία, καθώς και ενημέρωση με τρέχοντα ζητήματα δικαστικής γραφολογίας.

Η διεύθυνση της νέας σελίδας είναι ως εξής: http://chartophylax.weebly.com/

Τα προϊόντα που διατίθενται βρίσκονται εδώ: http://chartophylax.weebly.com/lectures-workshops–training.html

Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP