Δημοσίευση: Assisted vs. Guided Handwriting: a current approach to an old problem


14/09/2020

Δημοσίευση: Assisted vs. Guided Handwriting: a current approach to an old problem

Το άρθρο “Assisted vs. Guided Handwriting: a current approach to an old problem” από τους Νικόλαο Καλαντζή & Δημήτριο Γιδόγιαννο είναι διαθέσιμο από τον ιστότοπο του επιστημονικού περιοδικού  Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Voll 44 (2017).

ABSTRACT:

A study carried through to determine which writer’s features are apparent in the end result of a guided signature. The examination included 14 participants in total, one of which was left handed. To fulfill its scope, 9 writing features of 20 supported and 20 guided signatures for each participant were examined and the results were related to previous research on the matter of guided signatures and handwriting. This study demon­strated that guided signatures yield a significant volume of writing features belonging to the guider, providing robust evidence on the subject of guided signatures. Several limita­tions were highlighted and proposals for future studies were also made.

Μπορείτε να βρείτε το τεύχος εδώ:

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego Vol 44 (2017)

Μπορείτε να κατεβάσετε το άρθρο εδώ:

https://wuwr.pl/nkp/article/view/8177/7810

Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP