Διαλέξεις στο πανεπιστήμιο UCLan – Μεταπτυχιακό Δικαστικής Γραφολογίας MSc Document Analysis


23-3-32017

Διαλέξεις στο πανεπιστήμιο UCLan – Μεταπτυχιακό Δικαστικής Γραφολογίας MSc Document Analysis

Στις 6 Απριλίου 2017, ο διευθυντής του εργαστηρίου μας θα παραδώσει στους φοιτητές του μεταπτυχιακού Δικαστικής Γραφολογίας (MSc Document Analysis) δύο διαλέξεις.

Οι διαλέξεις θα έχουν τα ακόλουθα θέματα:

  1. Casework examples – non-standard cases require non-standard approach.
  2. Contextual bias in forensic science & document examination.

 

Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP