Διάλεξη: Limitations of Forensic Ink Examination via Raman Spectroscopy & S.E.R.R.S.


28/08/2014

Αυτή η διάλεξη δόθηκε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δικαστικής Γραφολογίας του Πανεπιστημίου University of Central Lancashire το 2011.

Μια σύντομη εκδοχή βρίσκεται εδώ:

https://www.dropbox.com/s/544t4164glok43i/Raman-4the-List.pdf?dl=0

Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP