Διάλεξη: Limitations of Forensic Ink Examination via Raman Spectroscopy & S.E.R.R.S.

Posted on

Αυτή η διάλεξη δόθηκε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δικαστικής Γραφολογίας του Πανεπιστημίου University of Central Lancashire το 2011. Μια σύντομη εκδοχή βρίσκεται εδώ: https://www.dropbox.com/s/544t4164glok43i/Raman-4the-List.pdf?dl=0


Δύο αναφορές σε δημοσίευση της ερευνητικής εργασίας μέλους του Χαρτουλάριου.

Posted on

Νέα δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Forensic Science International (Volume 232, Issues 1–3, 10 October 2013, Pages 206–212) με τη δουλειά των Andre Braz, Maria Lopez-Lopez & Carmen Garcia-Ruiz, με τίτλο Raman spectroscopy for forensic analysis of inks in questioned documents. Στη δημοσίευση αυτή υπάρχουν δύο αναφορές (reference) στην ερευνητική εργασία του μέλους του Χαρτουλάριου Νικολάου […]


Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP