Σεμινάριο: Γενική Εισαγωγή στη Δικαστική Γραφολογία

Posted on

Το Ινστιτούτο Κατά της Απάτης “Hellenic ACFE” σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας “Ο Χαρτουλάριος” διοργανώνουν Σεμινάριο με θέμα “Γενική ΕΙσαγωγή στη Δικαστική Γραφολογία”. Στο σεμινάριο θα γίνει μια γενική παρουσίαση των αρχών της Δικαστικής Γραφολογίας/ Δικαστικής Εξέτασης Εγγράφων, θα δοθούν παραδείγματα εφαρμογής και θα γίνει παρουσίαση των δύο κύκλων σπουδών (για ελεγκτές […]


Σεμινάριο για νομικούς: Ηλεκτρονική Υπογραφή, Γραφολογική & Νομολογιακή Προσέγγιση

Posted on

Στο σεμινάριο θα αναλυθεί η μεθοδολογία των ψηφιακών προγραμμάτων καταγραφής και εξακρίβωσης γνησιότητας υπογραφών (electronic signature), θα εκτεθούν τα προτερήματα & τα μειονεκτήματα σε επίπεδο γραφολογικής διερεύνησης τέτοιων υπογραφών & εγγράφων, και τέλος θα παρουσιαστεί η θέση της ηλεκτρονικής υπογραφής στην Ελληνική νομική πραγματικότητα. Διάρκεια 3 ώρες. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Εισηγητές: Νικόλαος Δ. Καλαντζής […]


Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP