Άνοιγμα θέσης Εκπαιδευόμενου Εξεταστή Εργαστηρίου


22-10-2015

Άνοιγμα θέσης Εκπαιδευόμενου Εξεταστή Εργαστηρίου

Θέση εκπαιδευόμενου εξεταστή εργαστηρίου.
Διατίθεται η θέση του εκπαιδευόμενου εξεταστή γραφής και εγγράφων στο Εργαστήριο Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας «Ο Χαρτουλάριος».
Η θέση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών και ενδέχεται να επεκταθεί σε δεκαοχτώ ανάλογα με τις επιδόσεις του εκπαιδευόμενου.
Ο εκπαιδευόμενος εξεταστής θα παρακολουθεί την διαχείριση και εξέλιξη υποθέσεων του εργαστηρίου, και από ένα σημείο θα μπορεί να συμμετέχει σε τμήματα της εξεταστικής διαδικασίας. Παράλληλα θα δοθεί συγκεκριμένη ύλη προς μελέτη. Κατόπιν ειδικών εξετάσεων ικανότητας θα απονέμεται από το εργαστήριο ο τίτλος του «εξεταστή εργαστηρίου», και ο εξεταστείς θα δύναται εάν επιθυμεί να συνεχίσει τη συνεργασία του με το εργαστήριο.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει συμπληρώσει ένα κύκλο βασικής εκπαίδευσης στη Δικαστική Γραφολογία/ Δικαστική Εξέταση Εγγράφων.

Όσοι ενδιαφέρεστε καλείστε να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα & να αποστείλετε ένα πλήρες βιογραφικό στο corp@chartoularios.eu

Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP